Hakomi Norway

Hakomi Education Network

KRITERIER FOR SERTIFISERING

Evne til å opprettholde og demonstrere en holdning av kjærlig nærvær (loving presence) ved å opprettholde hakomi-metodens prinsipper og ånd.

1.

Vise sunn selvbevissthet

2.

Evne til å holde fokus på oppmerksomhet på nåværende erfaring (present experience)

3.

Evne til å beskrive, fremkalle, kultivere og bruke mindfulness effektivt.

4.

Vise evne til å spore (tracke) og påvirke klientens bevissthetstilstand.

5.

Demonstrere sporingsevne (tracking): ikke-verbalt uttrykk for klienten

6.

Demonstrere effektiv bruk av kontakt-ord(contact statements) og bekreftelser.

7.

Vise bruk av nyttige hypoteser: Modeller av selvet og klientens verden

8.

Effektiv bruk av verbale eksperimenter

9.

Demonstrere effektiv og hensiktsmessig bruk av fysiske kroppseksperimenter.

10.

Demonstrere evnen til å gjenkjenne og tilpasse seg ubevisste behov.

11.

Demonstrere evnen til å forestille seg, skape og implementere nøyaktige eksperimenter i mindfulness.

12.

Evne til å reagere hensiktsmessig og effektivt på dype følelser.

13.

Evne til å gjenkjenne muligheter og tid til å gjenkjenne og eksperimentere med "beliefs".

14.

Arbeid med barnesinn-tilstand. 

15.

Demonstrere vedvarende oppmerksomhet til "hva er det som kommer til å skje her?"

16.

Evne til å gjenkjenne og svare hensiktsmessig på behovet for en nærende opplevelse (den tapte erfaringen - manglende erfaring)

17.

Evne til å gjenkjenne dynamikken til et system og "gå ut av systemet"

18.

Bevis på å gi et tilstrekkelig miljø og med hensiktsmessige tiltak for tiden som er tilgjengelig for å lette forandringen av "core beliefs"

19.

Demonstrere evnen til å stabilisere / integrere terapeutisk erfaring, inkludert passende bruk av stillhet.

20.

Demonstrer en dyktig og passende rytme og avslutning av sesjonen. 

21.